Coachingsgrondslag
Voorbeelden van coachbare uitdagingen

 

Echte vooruitgang in de praktijk

Het primaire doel van coaching bestaat uit het bereiken van doelen. Echte vooruitgang wordt in de praktijk bereikt door de verbanden te zien tussen uw sociale, familie, werk en gezondheidssituatie, en daar actie op te ondernemen.

De gesprekken zijn erop gericht inzicht te verschaffen die de weg openen naar die actie. De sessies zijn niet gericht op “feel-good” ervaringen, maar op werkelijke vooruitgang.
Werkwijze

In alle gevallen voeren we een gesprek waarin we rust en tijd nemen, om te begrijpen waar u aan wilt werken. Uw vraag kan soms binnen een enkel gesprek helder worden ontleed, en in oplosbare delen vervat.

Soms kan ook steun over een langere tijd van nut zijn. Hierbij denken we ook aan email, telefoon of chat. Het blijft natuurlijk altijd uw keuze om de lengte en frequentie van de samenwerking te bepalen. Een eerste gesprek duurt +/- 2 uur, opvolgende gesprekken 1 ½ uur."Je kunt alleen spijt krijgen van de dingen die je NIET gedaan hebt"
Kluun